úvodná stránka aktuality kontakt
  SZZ ZO 28 - 21 Žilina Lúčky    
jablko ceresna c_ribezla paradajka ribezla
O NÁS AKTUALITY DOKUMENTY KALENDÁRIUM KONTAKTY

Z dôvodu poruchy na výtlačnom potrubí vodovodného systému bude obmedzené čerpanie vody - lokalita Lúčky 2.

     

 

   
 

Novinky v sekcii kalendárium.

Viac info - tu.


Kontakt ohľadom odkupovania pozemkov v lokalite Lúčky 2.

https://pozfond.sk/kontakty-spf/

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:
Slovenský pozemkový fond
Búdková 36
817 15 Bratislava

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
a odborné poradenstvo sú oskytované
na tel. č.: +421 2 2094 1000

počas pracovných dní, v pondelok až štvrtok v čase od 09:00 do 15:00 hod.
v piatok v čase od 09:00 do 13:00 hod.

HLAVNÝ E-MAILOVÝ KONTAKT:
info@pozfond.sk

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY:
https://esluzby.pozfond.sk/

https://esluzby.pozfond.sk/forms/002


podrobnosti k aktualitám

 

 

Veľkokapacitný kontajner

V dňoch 31.5. – 2. 6. 2024 bude pristavený v oboch lokalitách (Lúčky I. a Lúčky II.)
veľkokapacitný kontajner.


OZNAM - brigáda Lúčky I. a Lúčky II.

Dňa 27.04. 2024 o 8.30 hod. sa bude konať pracovná brigáda, ktorá bude zameraná na čistemie jazierka a čistenie určených spoločných priestorov.

Stretneme sa pri vodárni Lúčky II.

V prípade nepriaznivého počasia sa brigáda presunie na iný, náhradný termín.

Viliam Kadák, hospodár Lúčky II.


OZNAM

Dňa 9.09. 2023 (sobota) od 8:30 hod. sa budú vykonávať opravné práce na prístupových cestách lokality Lúčky 2.

Z toho dôvodu budú cesty autom neprejazdné.

(od 8:30 hod. sa bude vykonávať oprava na prístupovej ceste v smere od futbalového ihriska. Po dokončení sa oprava presunie na cestu, ktorá začína pri vodnej nádrži ,,jazierko,,)

Hospodár Lúčky II.


Dokumenty súvisiace s užívaním prístupovej cesty všetkých členov SZZ ZO 28 - 21 Žilina - Lúčky, v lokalite Lúčky I.

Zmluva

ico

Dodatok č. 1. k Nájomnej zmluve

ico


Vyúčtovacie lístky "LETO 2022"
vysvetlenie problému, odporúčanie predsedu
na vyššiu účasť na VČS,
sledovanie informácií na webe a výveskách SZZ ZO.
ico

Zmluva o odplatnom užívaní nehnuteľností za
účelom prechodu pešo a prejazdu motorovými
a nemotorovými vozidlami v lokalite
SZZ ZO 28 – 21 Žilina – Lúčky, časť Lúčky I..
ico


 

 

 

Pozor zmena korešpondenčnej adresy!

SZZ ZO 28 - 21 Žilina - Lúčky
Za plavárňou 7
010 08 Žilina 8

Úradné hodiny Lúčky 2:

Osadový domček

1.apríl - 31.október daného roku

Po predchádzajúcom telefonickom dohovore s príslušným členom výboru,* spravidla každý
prvý štvrtok v danom mesiaci v čase od 16,00 - 18,00 hod.

* z dôvodu vzájomnej časovej efektivity, Vás chceme požiadať o predchádzajúce
telefonické dohodnutie termínu a času stretnutia s príslušným/mi členom/členmi výboru, podľa druhu či potreby riešenia problému, resp. dôvodu osobnej konzultácie.

luckyza@luckyza.sk

                 
© 2017 / Vsetky práva vyhradené SZZ ZO 28 - 21 Žilina Lúčky