úvodná stránka aktuality kontakt
  SZZ ZO 28 - 21 Žilina Lúčky    
jablko ceresna c_ribezla paradajka ribezla
O NÁS AKTUALITY DOKUMENTY KALENDÁRIUM KONTAKTY

 

  2024  
 
 

Veľkokapacitný kontajner

29/5/2024

V dňoch 31.5. – 2. 6. 2024 bude pristavený v oboch lokalitách
(Lúčky I. a Lúčky II.) veľkokapacitný kontajner.
 
 

OZNAM

23/5/2024

Z dôvodu poruchy na výtlačnom potrubí vodovodného systému,
bude obmedzené čerpanie vody do záhradného rezervoáru lokality Lúčky 2.

Za pochopenie ďakujeme.

Hospodár Lúčky II.

 
 

Brigáda Lúčky II.

19/4/2023

OZNAM - brigáda Lúčky I. a Lúčky II.

Dňa 27.04. 2024 o 8.30 hod. sa bude konať pracovná brigáda, ktorá bude
zameraná na čistemie jazierka a čistenie určených spoločných priestorov.

Stretneme sa pri vodárni Lúčky II.

V prípade nepriaznivého počasia sa brigáda presunie na iný, náhradný termín.

Viliam Kadák, hospodár Lúčky II.

 
 

Pozvánka na VČS

11/4/2024

P O Z V Á N K A

na výročnú členskú schôdzu (ďalej len "VČS") SZZ ZO 28 – 21 Žilina – Lúčky
(ďalej len "SZZ ZO"), ktorá sa bude v súlade so stanovami SZZ a pokynmi ÚV SZZ
konať dňa 26.04.2024 o 16,00 hod., v priestoroch veľkej zasadačky Mestského úradu,
Námestie obetí komunizmu v Žiline.

ico

 
 

Spustenie vody

9/4/2024

Žiadame záhradkárov, aby si uzatvorili vodovodné ventily z dôvodu
napúšťania vodovodného systému.

 
  2023  
 
 

OZNAM

7/12/2023

VÁŽENÍ KOLEGOVIA ZÁHRADKÁRI,

v súvislosti s písomným (e-mailovým) oznámením p. Evy Hrnčiarovej,
zo dňa 26.11.2023 o ukončení činnosti účtovníčky/ekonómky v SZZ ZO,
ku koncu účtovného roku, t.j. k 31.12.2023, Vám chceme touto formou
oznámiť a zároveň Vás požiadať, že ak by mal niekto záujem byť
súčasťou výboru a pomôcť tak našej organizácii zabezpečiť pre
členov SZZ ZO túto agendu, aby telefonicky kontaktoval
predsedu p. JUDr. Jánošíka na t. č. 0905 223 471,
resp. podpredsedu SZZ ZO p. Štigu na t. č. 0905 240 094.

Ak sa v primeranej lehote neprihlási nikto z členov SZZ ZO, budeme
nútení vedenie jednoduchého účtovníctva SZZ ZO, zabezpečiť
inou formou, t.j. aj externe.

 
 

Odstavenie vody

13/11/2023

V najbližších dňoch dôjde k vypusteniu vody z vodovodných rozvodov v zahradkárskej
osade Lúčky I. a Lúčky II.

ŽIADAME VÁS ABY STE SI VODOVODNÉ VENTILY NA PRÍPOJKÁCH NECHALI OTVORENÉ!!!

 
 

Odpočet elektromerov, ochrana ovzdušia

13/11/2023

Odpočet EE + info ohľadne legislatívnej zmeny v súvislosti so
zákonom o ochrane ovzdušia

a
vyhlášky o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť
pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného
spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní
komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol

ico

 

 
 

SPF - dokumenty

25/10/2023

Slovenský pozemkový fond - Výzva na predloženie dokladov,
k. ú. Trnové - i n f o r m á c i a
.

Vážení záhradkári,
v súvislosti s množiacimi sa žiadosťami SPF voči členom SZZ ZO o doloženie rôznych dokladov, vo veci odkupovania pozemkov SPF, som pre Vás vytvoril tieto dva dokumenty, aby som Vám aspoň touto formou pomohol, vo veci momentálne komplikovaného vysporiadania si roky užívaných pozemkov v správe SPF.

ico - ico

V prípade potreby, resp. požiadavky na vystavenia potvrdenia o členstve v SZZ ZO,
ma prosím kontaktujte prostredníctvom e-mailu, s uvedením
Vašich osobných a kontaktných údajov.


Ďakujem Vám za ústretovosť a pochopenie!

S pozdravom,
Slovenský zväz záhradkárov
ZO 28 – 21 Žilina – Lúčky, v zastúpení
JUDr. Juraj Jánošík, v. r. predseda

 
 

Brigáda Lúčky II.

2/10/2023

Vážení kolegovia záhradkári,

dňa 07.10.2023 o 08,30 hod. (sobota), sa bude konať brigáda členov SZZ ZO,
v lokalite Lúčky 2., ktorá bude zameraná na opravu výtlkmi poškodenej
cesty (zasýpanie výtlkov asfaltovo-penetračnou zmesou a ich zhutnenie za použitia vibračnej dosky), od prvej zákruty za vstupnou bránou do lokality.

Stretnutie brigádnikov bude pri vodnej nádrži (jazierko).

viac info
ico

 
 

Brigáda Lúčky II.

18/9/2023

Vážení kolegovia záhradkári,

dňa 23.09.2023 o 08,30 hod. (sobota), sa bude konať brigáda členov SZZ ZO,
v lokalite Lúčky 2., ktorá bude zameraná na opravu výtlkmi poškodenej cesty
(zasýpanie výtlkov asfaltovo-penetračnou zmesou a ich zhutnenie za použitia
vibračnej dosky), od prvej zákruty za vstupnou bránou do lokality.

Stretnutie brigádnikov bude pri vodnej nádrži (jazierko).

Brigáda opravy výtlkmi poškodenej cesty od vstupnej brány smerom do lokality,
sa realizovala aj 09.09.2023. Pri tejto príležitosti chceme poprosiť a zároveň
požiadať najmä majiteľov motorových vozidiel, aby sa tejto brigády zúčastnili a aby
si so sebou priniesli náradie (fúrik, lopatu, motyku), pretože okrem tejto práce sa
bude pokračovať aj v čistení žľabov dažďovej vody.

P O Z O R !!!

POČAS OPRAVY BUDÚ TIETO ÚSEKY CESTY NEPREJAZDNÉ!
V prípade nepriaznivého počasia (dážď) sa brigáda konať nebude!

viac info
ico

 
 

Brigáda Lúčky I.

7/9/2023

Náter elektrických rozvodových skríň pre troch ľudí, náter strechy osadového
domu pre dvoch mladších ľudí v sobotu 9/9/2023.

Prípadne iný termín po dohode s hospodárom Lúčky I.

Brigáda Lúčky I. pre dve osoby, spracovanie konárov stromov,
termín po dohode s hospodárom Lúčky I

hospodár Lúčky I.

 
 

Uzavretie cesty

7/9/2023

OZNAM

Dňa 9.09. 2023 (sobota) od 8:30 hod. sa budú vykonávať opravné práce na prístupových cestách lokality Lúčky 2.

Z toho dôvodu budú cesty autom neprejazdné.

(od 8:30 hod. sa bude vykonávať oprava na prístupovej ceste v smere od futbalového ihriska. Po dokončení sa oprava presunie na cestu, ktorá začína pri vodnej nádrži ,,jazierko,,)

Hospodár Lúčky 2.

 
 

Parkovanie Lúčky I.

10/8/2023

Návrh zmluvy na parkovanie v osade Lúčky I. a Urbárske pozemkové
spoločenstvo Žilina – Trnové.
(hospodár Lúčky I. Daniel Jakubík)

ico
návrh zmluvy 608


ico
návrh zmluvy 500

 
 

Vysporiadanie/odkúpenie

17/5/2023

Zoznamov členov SZZ ZO 28 - 21 Žilina - Lúčky, lokality Lúčky 2,
s vyznačením členov povinných vysporiadať/odkúpiť spoločné pozemky od SPF a súkromných vlastníkov.

Slovenský pozemkový fond:

ico

Súkromní vlastníci:

ico

23.12.2022 Žiadosť o poskytnutie informácií vo veci vysporiadania pozemkov
pre SZZ ZO 28 – 21 Žilina – Lúčky L 2.

ico

07.02.2023 Odpoveď OÚ ZA na žiadosť o poskytnutie informácií vo veci
vysporiadania pozemkov pre SZZ ZO 28 – 21 Žilina – Lúčky L 2.

ico

 
 

Veľkokapacitný kontajner

27/4/2023

V dňoch 5. – 7. 5. 2023 bude pristavený v oboch lokalitách veľkokapacitný kontajner.
 
 

Spustenie vody

27/4/2023

Žiadame záhradkárov, aby si najneskôr do 3.5. 2023 uzatvorili vodovodné ventily.

Dňa 6.5. 2023 od 8:30 hod. sa bude konať pracovná brigáda, ktorá bude zameraná
na čistenie jazierka.

Následne po vyčistení jazierka, bude spustená voda v lokalite Lúčky 1 a 2.

 
 

Osadový poriadok

12/4/2023

VČS schválený Osadový poriadok pre rok 2023

ico

 
 

Pozvánka na VČS

27/3/2023

P O Z V Á N K A

na výročnú členskú schôdzu (ďalej len "VČS") SZZ ZO 28 – 21 Žilina – Lúčky
(ďalej len "SZZ ZO"), ktorá sa bude v súlade so stanovami SZZ a pokynmi ÚV SZZ
konať dňa 12.04.2023 o 16,00 hod., v priestoroch veľkej zasadačky Mestského úradu,
Námestie obetí komunizmu v Žiline.

ico

 
 

Aktuálne informácie

10/3/2023

Aktuálne informácie súvisiace so zabezpečovaním prevádzkových
činností SZZ ZO 28 – 21 Žilina – Lúčky

viac info
ico

 
 

Navýšenie ceny elektrickej energie

1/3/2023

Vážení členovia výboru, kolegovia,

v súvislosti s medziročným nárastom ceny elektrickej energie (ďalej len "EE") o 350 %,
Vás chcem touto formou informovať, že SSE, nám pre rok 2023 ako dodávateľ EE,
zaslala platobný predpis, v ktorom nám stanovila preddavkové platby za dodávku
a distribúciu EE na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023
nasledovne (príloha č. 1):

- dátum splatnosti 15.02.2023 na úhradu 18 676 € s DPH
- dátum splatnosti 15.08.2023 na úhradu 18 676 € s DPH,
spolu za rok 37 352 € !!!

Len pre porovnanie v roku 2022 boli preddavkové platby za dodávku a distribúciu EE
na obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022 nasledovne (príloha č. 2):

- dátum splatnosti 15.02.2022 na úhradu 5 343 € s DPH
- dátum splatnosti 15.08.2022 na úhradu 5 343 € s DPH, spolu za rok 10 686 €,
čo je rozdiel 26 666 € !!!

Pretože preddavkové platby sa odberateľom EE, zasielajú začiatkom aktuálneho roku a pri
tak enormnom náraste cien EE sme na účte zriadenom pre správu a zabezpečovania
bežného chodu SZZ ZO, nedisponovali dostatočným množstvom finančných prostriedkov,
ktorými by sme dokázali zabezpečiť preddavkové financovanie tohto enormného navýšenia
ceny EE, aby sme sa vyhli odpojeniu EE v lokalite SZZ ZO, resp. udeleniu pokuty za
oneskorenú úhradu preddavkových platieb, na základe môjho návrhu, vedenie
SZZ ZO schválilo dočasné zapožičanie finančných prostriedkov v sume 5 000 €
na zabezpečenie finančných prostriedkov bezpodmienečne potrebných na úhradu
EE z účtu, ktorý sme zriadili na úhradu nájmu a odkupovanie pozemkov.
Tieto dočasne zapožičané finančné prostriedky v sume 5 000 €, sa následne
po úhrade poplatkov jednotlivých členov SZZ ZO, súvisiacich s úhradou EE na
rok 2023, prevedú v rovnakej sume na pôvodný účet.
...

celé znenie informácie - tu

Súhrn dokumentov:
- informácia medziročné porovnanie
ico

- príloha č.1
ico

- príloha č.2
ico

 
 

Dokument

25/2/2023

Predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na krytie dodatočných nákladov
v dôsledku zvýšenia cien dodávky elektrickej energie pre subjekty vykonávajúce
hospodársku činnosť a pre vybrané subjekty verejnej správy – i n f o r m á c i a !

ico

 
  2022  
 
 

Dôležité
dokumenty

29/12/2022

Dokumenty súvisiace s užívaním prístupovej cesty všetkých členov SZZ ZO 28 - 21 Žilina - Lúčky, v lokalite Lúčky I.

Zmluva

ico

Dodatok č. 1. k Nájomnej zmluve

ico

 
 

Odstavenie vody

6/11/2022

Dňa 7/11/2022 dôjde k vypusteniu vody z vodovodných rozvodov v zahradkárskej
osade Lúčky I. a Lúčky II.

ŽIADAME VÁS ABY STE SI VODOVODNÉ VENTILY NA PRÍPOJKÁCH NECHALI OTVORENÉ!!!

 
 

Odpočet elektromerov

18/10/2022

Informácie k odpočtu elektrickej energie za rok 2022

viac info tu

 
 

BRIGÁDA
LÚČKY II.

20/9/2022

Vážení kolegovia záhradkári,

dňa 24.09.2022 o 08,00 hod., sa bude konať brigáda členov SZZ
ZO, v lokalite Lúčky 2., ktorá bude zameraná na finálnu fázu opravy
poškodenej cesty od vstupnej brány smerom do lokality v prvom tzv. "esíčku",
bude realizované betónovanie za pomoci objednaného
domiešavača s betón pumpou.
Pri tejto príležitosti chceme poprosiť a zároveň požiadať najmä majiteľov
motorových vozidiel, aby sa tejto brigády zúčastnili a aby si so sebou priniesli
náradie (fúrik, lopatu, príp. krompáč), pretože okrem betónovania sa bude
pokračovať aj v čistení a úprave žľabov dažďovej vody.

P O Z O R !!!

Od 24.09.2022 do 02.10.2022 BUDE CESTA NEPREJAZDNÁ !

V prípade nepriaznivého počasia (dážď) náhradný
termín sobota 01.10.2022!

Ďakujeme Vám za pochopenie a účasť na brigádach,
pri udržiavaní spoločných komunikácií a priestorov!

Ďakujeme Vám, že pravidelne navštevujete našu webovú stránku:

http://www.luckyza.sk

kde získate všetky aktuálne a najmä pre Vás potrebné informácie.

Prajem Vám pekný deň,

Slovenský zväz záhradkárov
ZO 28 – 21 Žilina – Lúčky, v zastúpení
JUDr. Juraj Jánošík, v. r., predseda

 
 

Prístupová cesta
LÚČKY I.

10/9/2022

Zmluva o odplatnom užívaní nehnuteľností
za účelom prechodu pešo a prejazdu motorovými a nemotorovými
vozidlami v lokalite SZZ ZO 28 – 21 Žilina – Lúčky, časť Lúčky I..

sprievodný list ico

predmetná zmluva ico

 
 

BRIGÁDA
LÚČKY II.

10/8/2022

Vážení kolegovia záhradkári,

dňa 13.08.2022 o 08,00 hod., sa bude konať brigáda členov SZZ ZO,
v lokaliteLúčky 2., ktorá bude zameraná na pokračovanie opravy časti
cesty v prvom tzv. "esíčku". Pri tejto príležitosti chceme poprosiť a zároveň
požiadať najmä majiteľov motorových vozidiel, aby sa tejto brigády zúčastnili
a aby si so sebou priniesli náradie (fúrik, lopatu, krompáč).

13.08.2022 BUDE CESTA NEPREJAZDNÁ ! ! !

Ďakujeme Vám za pochopenie a účasť na brigádach, pri udržiavaní spoločných
komunikácií /priestorov! Ďakujeme Vám, že pravidelne
navštevujete našu webovú stránku:
http://www.luckyza.sk
kde získate všetky aktuálne a najmä pre Vás potrebné informácie.

Zároveň sa chcem veľmi pekne poďakovať účastníkom brigády zo dňa 06 a 07.08.2022
s ktorými sme cestu vyrovnali/upravili až po tretie tzv. "esíčko"!

V Žiline 09. augusta 2022

Prajem Vám pekný deň,

Slovenský zväz záhradkárov
ZO 28 – 21 Žilina – Lúčky,
v zastúpení JUDr. Juraj Jánošík, v. r., predseda

 
 

BRIGÁDA
LÚČKY II.

19/7/2022

AKTUALIZÁCIA:

Z dôvodu predpovede nepriaznivého počasia Vám oznamujeme, že brigáda za
účelom opravy cesty Ľúčky II. je dňa 30/7/2022

ZRUŠENÁ

Z tohto dôvodu bude ďalšia brigáda až 6/8/2022.

OSPRAVEDLŇUJEME SA A ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.

Dňa 30.07.2022 o 08,00 hod., sa bude konať
brigáda členov SZZ ZO, v lokalite Lúčky 2.

viac info

ico

 
 

OBMEDZENÁ
DODÁVKA VODY

23/6/2022

Vážení záhradkári,

z dôvodu sucha a nedostatku vody v čerpacej stanici HYROV bude dodávka vody pre
záhradkárov osady Lúčky 1, Lúčky 2:

obmedzená

Ďakujem za pochopenie.

Hospodár Lúčky 2

 
 

PLÁN ČINNOSTÍ NA ROK 2022, LÚČKY I.

8/6/2022

PLÁN BRIGÁDNICKÝCH ČINNOSTÍ NA ROK 2022, osada LÚČKY I.

- Náhradná výsadba pri studničke - 8ks borovica, 5ks orech.
- Oprava schodov ku studničke.
- Kosenie okolo cesty, pri nádržiach a osadového domčeka.
- Náter bránok a strechy osadového domčeka.
- Brúsenie bránok.
- Čistenie odvodňovacieho kanála okolo osady.
- Oprava obvodového pletiva.

Po nahlásení sa  dostatočného počtu záhradkárov na brigádu bude týždeň dopredu zverejnený termín brigády, alebo po dohode - individuálny termín.

 
 

Výbor ZO SZZ hľadá do tímu ženu

6/6/2022

Výbor ZO SZZ hľadá do tímu ženu z lokality Lúčky II., za účelom prípravy podkladov pre
spracovanie administratívnej agendy (v nepravidelných termínoch), resp. na základe
požiadaviek a prijatých záverov zasadnutí výboru, napr. agendy pre vyúčtovanie poplatkov
za užívanie záhrad, vedenie evidencie členov a pod..

 Požiadavky na nového člena výboru:

 Počítačové zručnosti/znalosti s word a excel
na úrovni základné, pokročilé bude prínosom.

 Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti:

- Komunikatívnosť
- Príjemné vystupovanie
- Organizačná schopnosť
- Samostatnosť

Doplňujúce informácie súvisiace s požiadavkou na člena výboru radi
poskytneme na t. č. +421 905 223 471, +421 905 973 789

 
 

OPRAVA ČÍSLA ÚČTU

5/6/2022

Vážení záhradkári lokality Lúčky II,v týchto dňoch je Vám doručované
(poštou resp. do poštových schránok) doúčtovanie zvýšených platieb do :

- fondu opráv a údržby (+ 0,02 €/m2)
- elektrickej energie (+ 0,15 €/kWh)

schválených na VČS dňa 07.04.2022, s nesprávnym číslom bankového účtu.

Správne číslo bankového účty pre platby:

SK93 7500 0000 0040 2961 9999

Za uvedenú chybu a spôsobený problém pri Vašich platbách sa  ospravedlňujeme.

výbor SZZ ZO 28 - 21
Žilina - Lúčky

 
 

POZVÁNKA

2/5/2022

VÝSTAVA - JARNÁ KRÁSA, 9.ročník

6. - 8. 5. 2022
areál Budatínskeho hradu

viac info

 
 

BRIGÁDA

25/4/2022

Dňa 7. mája 2022 o 8:00 hod. sa uskutoční brigáda pre osadu Lúčky II.

Stretneme sa pri čerpačke vody Lúčky II.
Čistenie vodnej nádrže. Prineste si lopaty a čižmy.

 
 

Spustenie vody

25/4/2022

V najbližších dňoch dôjde k spúštaniu vodovodných rozvodov v zahradkárskej osade Lúčky I. a Lúčky II.

ŽIADAME VÁS ABY STE SI UZATVORILI VODOVODNÉ VENTILY NA PRÍPOJKÁCH !!!

 
 

OZNAM

15/3/2022

Nové informácie súvisiace so zabezpečovaním prevádzkových činností ZO SZZ.

V súvislosti s avizovanými personálnymi a plánovanými prevádzkovými zmenami,
Vás chcem poinformovať prostredníctvom nižšie uvedených bodov.

viac info:
ico

 
 

PRÍHOVOR

24/2/2022

Vážené záhradkárky, vážení záhradkári,

pomaly sa nám končí zimné obdobie a za chvíľu tu máme jar, ktorá nás vo väčšej miere
opäť pritiahne na naše chatky a záhradky. Niektorí z Vás chodia na svoje záhradky za účelom oddychu, relaxu, či načerpania nových síl počas celého roka.
Spoločné cesty v lokalite, ktoré všetci využívame a bez ktorých by sme sa k týmto
naším chatkám/záhradkám nedostali, majú slúžiť nám všetkým bez rozdielu
a bez ohľadu na to, či už sme spoluvlastníkmi týchto ciest, alebo ešte nie.
Tieto spoločné cesty sú zároveň našou vizitkou a vstupnou bránou k našim
chatkám/záhradkám a z väčšej časti ich máme v užívaní/nájme od súkromných vlastníkov a Slovenského pozemkového fondu.
Chcem požiadať najmä ... celý text

 
 

OZNAM

9/2/2022

Informácia zo zasadnutia mimoriadneho
výboru s p. Zemiakovou.

viac info: oznam - situácia

   
  2021
 
 

OZNAM

11/11/2021

Informácia pre členov ZO SZZ 28-21 Žilina - Lúčky, zo zasadnutí výboru,
ktoré osobne zvolával JUDr. Juraj Jánošík, za účasti nižšie uvedených
prítomných členov ZO SZZ 28-21 Žilina – Lúčky, ktoré sa konali v mesiaci
september-október 2021, v čase od 09,00 hod. do 13,30 hod.,
v zasadacej miestnosti OV SZZ, Jesenského 12, 010 01 Žilina.

celé info zo zasadnutí

 
 

OZNAM

25/10/2021

Vyjadrením OV SZZ v Žiline k aktuálnej situácii v ZO SZZ 28-21 Žilina – Lúčky zo dňa 17.9.2021,bol týmto dňom odvolaný p.Kolísek Marian z funkcie predsedu ZO SZZ pre podozrenie zo zneužitia právomoci predsedu ZO SZZ v hospodárení so zverenými finančnými prostriedkami.
Žiadame členov – záhradkárov, ktorým p.Kolísek sprostredkoval, resp. sprostredkováva predaj / kúpu záhr.chatky, pozemku, aby to oznámil mailom na luckyza@luckyza.sk, alebo telefonicky členom výboru
Ing.Netrdovi (0905915831), resp. p. Štigovi Dušanovi (0905240094)
 
 

OZNAM

24/10/2021

V zimnom období (od 25.10.2021 do 1.4.2022) budú úradné hodiny v osadovom dome Lúčky II zrušené. V prípade potrebnej konzultácie kontaktujte:

Ing. Antonín Netrda - 0905915831
Dušan Štiga - 0905240094

 
 

Odpočet elektromerov

8/10/2021

O D P O Č E T ELEKTROMEROV
V dňoch
14.10., 15.10. a 16.10. 2021, aj 21.10., 22.10. a 23.10. 2021
(vo štvrtok, piatok a v sobotu)
sa vykoná odpočet el. energie z elektromerov. Žiadam Vás, aby ste sprístupnili elektromery k odčítaniu. Týka sa to hlavne tých záhradkárov, ktorí majú elektromery neprístupné k odčítaniu (uzamknutá elektromerová skrinka, zlý prístup k elektromerovej skrinke, uzamknutá bránka, oplotenie a pod,) V prípade, že sa nemôžete zúčastniť odpočtu, nechajte po tieto dni elektromerové skrinky odomknuté, aby bolo možné odčítať elektromer.
V prípade, ak nájdete pri bránke, dverách alebo pri rozvádzači odpočtový lístok, tento podľa pokynov (sú na odp. lístku) čo najskôr vyplňte a vhoďte do schránky na plote pred chatkou č. 143 / 3. Kde nie je problém s odpočtom, odpočet bude vykonaný v priebehu 41-eho až 42-eho týždňa, a preto prosím, neposielajte iné lístky, len tie, ktoré vám budú doručené.
Ďakujem všetkým, ktorí svojím konaním umožnia plynulé odčítanie elektromerov.
Osadový elektrikár - Černák Ivan
 
 

Pozvánka na členskú schôdzu ZO SZZ

15/7/2021

Na základe Stanov SZZ a pokynov ÚV SZZ pripravil výbor ZO SZZ Žilina - Lúčky Členskú schôdzu ZO, na ktorú Vás srdečne pozývame, dňa 17. septembra 2021 /piatok/ o 15,30 hod. do veľkej zasadačky MÚ, Námestie obetí komunizmu v Žiline.

info

 
 

Odstavenie vody

15/7/2021

Z dôvodu poruchy čerpadla bude v lokalite Lúčky II. odstavená voda po dobu odstránenia závady. Ďakujeme za pochopenie.

ZÁVADA ODSTRÁNENÁ

 
 

Brigáda

24/5/2021

V sobotu dňa 29/05/2021 sa uskutoční v osade LÚČKY II brigáda. Stretnutie bude o 8:00 hod.pri čerpačke (pri zelenom sklade).
 
 

Veľkokapacitné kontajnery

23/4/2021

7. a  9. mája 2021

budú pristavené veľkokapacitné kontajnery na odpad po jarnom upratovaní.

Lokalita I. – na ceste popri záhradách
Lokalita II. – za hlavnou bránou – pri kríži

Kontajnery budú pristavované pravidelne na jar a na jeseň vždy po
skončení harmonogramu mesta. Do kontajnerov je zakázané hádzať elektronický a biologický odpad (konáre a listy).

 
 

Brigáda

19/4/2021

V sobotu dňa 24/04/2021 sa uskutoční v osade LÚČKY II brigáda. Stretnutie bude o 8:00 hod.pri čerpačke (pri zelenom sklade).
 
 

Spustenie vody

9/4/2021

V najbližších dňoch (v pondelok 12/4/2021) dôjde k spúštaniu vodovodných rozvodov v zahradkárskej osade Lúčky I. a Lúčky II.

ŽIADAME VÁS ABY STE SI UZATVORILI VODOVODNÉ VENTILE NA PRÍPOJKÁCH !!!

     
  2020  
 
 

Odstavenie vody

22/11/2020

V ostatných dňoch bol vypustený a odkalený vodovodný systém v osade,
demontované sacie potrubia k čerpadlám, odvodnenie čerpadiel.
Povinnosťou každého člena ZO je otvoriť všetky ventile
a odvzdušniť potrubia
aby vytiekla všetka voda zo systému !!!
 
 

Veľkokapacitné kontajnery

30/10/2020

6. a  8. novembera 2020

budú pristavené veľkokapacitné kontajnery na odpad po jesennom upratovaní.

Lokalita I. – na ceste popri záhradách
Lokalita II. – za hlavnou bránou – pri kríži

Kontajnery budú pristavované pravidelne na jar a na jeseň vždy po
skončení harmonogramu mesta. Do kontajnerov je zakázané hádzať elektronický a biologický odpad (konáre a listy).

 
 

Vstup do osady rampa

18/10/2020

V mesiaci október 2020 sa na vstupnej bráne objavila žiadosť od
anonymného záhradkára, ktorý požaduje "odstránenie nezmyselnej
rampy".
Výbor ZO oslovili aj iní záhradkári, ktorí si myslia, že táto
"nezmyselná rampa" má svoje opodstatnenie.
Výbor ZO preto k tomuto dáva nasledovne svoje vyjadrenie:

info
 
 

Odpočet el.energie

17/10/2020

V dňoch 15.9., 16.9. a 17.9. 2020, aj 22.9., 23.9. a 24.9. 2020

(štvrtok, piatok a sobota)

sa vykoná odpočet el. energie z elektromerov. Žiadam Vás, aby ste sprístupnili elektromery k odčítaniu. Týka sa to hlavne tých záhradkárov, ktorí majú elektromery neprístupné k odčítaniu (uzamknutá elektromerová skrinka, zlý prístup k elektromerovej skrinke, uzamknutá bránka, oplotenie a pod, ). V prípade, že sa nemôžete zúčastniť odpočtu, nechajte po tieto dni elektromerové skrinky odomknuté, aby bolo možné odčítať elektromer.
V prípade, ak nájdete pri bránke, dverách alebo pri rozvádzači odpočtový lístok, tento podľa pokynov (sú na odp. lístku) čo najskôr vyplňte a vhoďte do schránky na plote pred chatkou č. 143 / 3. Kde nie je problém s odpočtom, odpočet bude vykonaný v priebehu
39-eho až 40-eho týždňa, a preto prosím, neposielajte iné lístky, len tie, ktoré vám budú doručené.
Ďakujem všetkým, ktorí svojím konaním umožnia plynulé odčítanie elektromerov.

Osadový elektrikár - Černák Ivan

 
 

Brigáda Lúčky II.

8/10/2020

V sobotu dňa 17.10. 2020, sa v osade Lúčky II. uskutoční brigáda.

Stretnutie bude ráno o 08.00 hod pri čerpačke.

 
 

Brigáda Lúčky I.

5/10/2020

!!! BRIGÁDA LÚČKY i. !!! 10/10/2020 o 8:00, bude sa čistiť pri studničke. Nahláste sa hospodárovi p.Jakubíkovi, č.t.0910 393 959. Je to jedna s posledných brigád.
 
 

Zápis z kontroly záhrad Lúčky I.

26/88/2020

Kontrola záhrad v lokalite Lúčky I. sa uskutočnila 10/8/2020.

celý zápis

 
 

Brigáda Lúčky II.

24/88/2020

V sobotu dňa 29.08. 2020

sa v osade Lúčky II.
uskutoční brigáda.

Stretnutie bude ráno v čase o 08.30 hod pri
čerpačke. Nakoľko sa budú kopať rigoly na
odvod dažďovej vody je potrebné si
priniesť so sebou vhodné náradie(krompáč,
motyka, lopata, rýľ).

 
 

Zmena terminu členskj schôdze

13/7/2020

Vážení záhradkári,

vzhľadom na vyhlásenie krízového štábu vlády SR a opatreniam mesta Žilina proti šíreniu nákazy oronavírusom Covid 19, sa plánovaná členská schôdza nemohla uskutočniť v pôvodnom termíne /27.marca
2020/. Náhradný termín je :

4. septembra 2020 o 15,30

celý program ostáva tak , ako uvádza pôvodná pozvánka. Vážení priatelia , prajeme Vám veľa zdravia,
aby sme sa v zdraví stretli na schôdzi a veríme, že termín schôdze je definitívny a nič ho už nezmení.

 
 

Úradné hodiny v osadovom domčeku

13/7/2020

Úradné hodiny v osadovom domčeku cez prázdniny budú len po telefonickom dohovore, pravidelné úradné hodiny budú pokračovať po výročnej schôdzi v septembri 2020. V nutnom prípade kontaktujte tajomníčku na t. č. 0907 842 208
 
 

Oznámenie RO SPF Žilina

8/6/2020

Odkupovanie pozemkov zo SPF bolo pozastavené pre zmeny
vo vedení GR SPF, preto:
a) zmluvy podpísané užívateľmi boli vrátené z GR SPF naspäť na RO SPF,
musia sa prerobiť, pre zmenu vo vedení fondu, sú to VS:

080, 143, 152, 059, 053, 032, 010, 042, 172, 136, 039, 040, 108, 174, 103, 057,
058, 049, 141, 125, 145, 165,

b) zmluvy vypracované a zaslané užívateľom ale nedoručené na SPF podpísané žiadateľmi,
tiež sa budú prerábať a zasielať znovu užívateľom, sú to VS:

227, 077, 066, 037, 085, 094, 233

c) nevybavené žiadosti, VS:

173, 005, 140, 100, 138, 124, 061, 060, 021, 221, 091, 070, 146, 176
 
 

Brigáda Lúčky I.

7/5/2020

!!! BRIGÁDA LÚČKY i. !!! 16/5/2020 o 8:00 pri osadovom domčeku, hlavne muži,
odvoz štiepky, čistenie pri studničke...,
môžete sa telefoncky nahlásiť hospodárovi Lúčky 1, p.Jakubíkovi, č.t.0910 393 959

 
 

Veľkokapacitné kontajnery

16/4/2020

25. a  26. apríla 2020

budú pristavené veľkokapacitné kontajnery na odpad po jarnom upratovaní.

Lokalita I. – na ceste popri záhradách
Lokalita II. – za hlavnou bránou – pri kríži

Kontajnery budú pristavované pravidelne na jar a na jeseň vždy po
skončení harmonogramu mesta. Do kontajnerov je zakázané hádzať elektronický a biologický odpad (konáre a listy).

 
 

Upozornenie !

7/4/2020

Ku dňu 7/4/2020 evidujeme približne iba 1/3 „povinných finančných úhrad“
od členov SZZ ZO. Pre správny chod našej záhradkárskej oblasti musíme
ako organizácia uhradiť niektoré preddavkové faktúry (elektrika a pod.).
V prípade ich neuhradenia môže dôjsť ku krokom, ktoré výrazne ovplyvnia
chod celej osady. Preto, tých čo si uvedenú povinnosť nesplnili dôrazne žiadame
aby tak urobili v čo najkratšom čase.

 

 
 

Upozornenie !

5/4/2020

  V súlade s rozhodnutiami Vlády SR, UKŠ  a  spisu RV SZZ,
týkajúce sa mimoriadnej situácie na Slovensku
doporučuje
OV SZZ v Žiline svojím podriadeným Základným organizáciám  SZZ  nasledovné:

viac info tu

 

 
 

Zmena termínu konania výročnej členskej schôdze

9/3/2020

Termín výročnej členskej schôdze sa posúva na neurčito. Čoskoro Vás budeme informovať !!!

Preventívne opatrenia mesta Žilina v súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID s účinnosťou od 10. marca do 15. apríla

 • Zrušenie všetkých hromadných spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, ktoré organizuje mesto Žilina a zároveň všetky hromadné podujatia, ktoré sú organizované v mestských priestoroch a budovách.
 • Športové stretnutia mestských hokejových klubov sa budú konať bez účasti divákov.
 • S okamžitou platnosťou sa rušia a zakazujú všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia na základných školách, ktorých zriaďovateľom je mesto.
 • Mesto vyzve všetky školy, školské zariadenia a zariadenia straostlivosti o detí do 3. rokov veku dieťaťa vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, aby apelovali na rodičov, ktorých deti sa vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14 dňovú izoláciu v domácom prostredí.
 • Uzatvorenie Mestskej plavárne v Žiline a plavárne na Základnej škole Martinská.
 • Zrušenie verejného korčuľovania na Zimnom štadióne v Žiline.
 • Zrušenie všetkých podujatí v Mestskom divadle v Žiline.
 • Pozastavenie činnosti v denných centrách pre seniorov a zákaz návštev v Zariadení pre seniorov ÚSMEV.
 • Upozorňujeme všetkých rodičov detí v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, že v súvislosti s prevenciou proti šíreniu koronavírusu, môže v tomto týždni alebo neskôr dôjsť k prerušeniu prevádzky škôl, teda ich úplnému zatvoreniu. Je potrebné, aby sa rodičia na túto situáciu pripravili a včas riešili starostlivosť o deti v čase zatvorenia škôl.
 • Dodatočná dezinfekcia všetkých vozidiel mestskej hromadnej dopravy, nad rámec bežnej údržby a dezinfekcie.
 • Vo všetkých budovách, kde sídlia mestské inštitúcie a subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy, bude prebiehať zvýšená sanitácia.
 • Odporúčanie fyzickým a právnickým osobám podnikajúcim na území mesta, aby sa vyhli organizovaniu podujatí s hromadnou účasťou ľudí a zároveň žiadame občanov, aby sa takýchto podujatí nezúčastňovali.
 • Žiadame, aby občania využívali inú ako osobnú formu vybavenia svojej požiadavky na Mestský úrad v Žiline, odporúčame uprednostniť telefonickú alebo elektronickú komunikáciu.
 • Žiadame občanov, aby dodržiavali pravidlá prevencie, dbali na svoje okolie a vyhli sa návštevám miest s vysokou koncentráciou ľudí. Uvedené opatrenia sa budú upravovať podľa aktuálneho vývoja situácie.
 
 

Daň z nehnutelnosti

24/1/2020

Kto v roku 2019 nadobudol nehnuteľnosť na našej záhradkárskej osade a má ju zapísanú na katastri nehnuteľnosti mal by do 31.1.2020 ( piatok ) podať na mestskom úrade Žilina nové daňové priznanie. Doposiaľ sme boli platcami dane iba ako užívateľa a teraz sme vlastníkmi, čo je zmena.

viac info

 
  2019  
     
 

Veľkokapacitné kontajnery

18/10/2019

8. až  10. novembra 2019

budú pristavené veľkokapacitné kontajnery na odpad po jarnom upratovaní.

Lokalita I. – na ceste popri záhradách
Lokalita II. – za hlavnou bránou – pri kríži

Kontajnery budú pristavované pravidelne na jar a na jeseň vždy po
skončení harmonogramu mesta. Do kontajnerov je zakázané hádzať elektronický a biologický odpad (konáre a listy).

 
 

Brigáda 26.10. 2019

17/10/2019

stretneme sa pri čerpačke Lúčky II. o 8.00 hod.
 
 

Prerušenie dodávky el.energie

13/10/2019

Dňa 24/10/2019 od 7:30 do 16:30 bude prerušená dodávka elektrickej energie na záhradkách
z dôvodu vykonaných prác SSD, a.s. na elektrickej sieti.

 
 

INFO K ODKUPOVANIU POZEMKOV

12/9/2019

Je potrebné napísať na GR SPF žiadosť o odkúpení pozemku, podľa priloženej tabuľky:

dokument Mojšova Lúčka - pdf
dokument Mojšova Lúčka - doc (word)
dokument Trnové - pdf
dokument Trnové - doc (word)
popis k dokumentu (návod)
čísla pozemkov (pdf)

RO SPF v Žiline vypracuje kúpne zmluvy (KZ)
(v nej bude uvedený pozemok-záhrada+pozemok pod stavbou/chatou) + spoločné priestory v osade ( 77,48 m2/na jednu záhradu).

Do KZ sa môže združovať viacero členov ZO.

Potom KZ pôjde do porady na GR SPF/Bratislava/, kde bude KZ schválená, potom na RO SPF /Žilina/ ju podpíšete a po vyplatení (lehota 60 dní) bude zavkladovaná do katastra.

Záleží len od nás kedy pozemky, ktoré sú majetkom SR v správe SPF, budú prevedené na našich členov ZO SZZ, Žilina-Lúčky II.

Kontaktná osoba pre informácie ohľadom odkupovania pozemkov

Ing. Martina Sýkorová
Regionálny odbor SPF
Sad SNP 667/10
010 01 Žilina

č.t.: 041/2941748
mobil: 0918 875 364
martina.sykorova@pozfond.sk

 
 

Výsledky rozboru kvality vody v studničkách

8/9/2019

Výsledky rozboru kvality vody v studničkách - august 2019

Lúčky I. - protokol
Lúčky II. - protokol

Voda zo studničky v lokalite Lúčky II je pitná len po prevarení.

Vzhľadom na pretrvavajúce znečistenie studničky v tejto lokalite spôsobené hlavne fekálnou zložkou z WC, žump septikov a trativodov, bude priebežne vykonávaná kontrola pozemkou za účelom zistenia nelegálneho (nesprávneho) vybudovania takýchto zariadení.

 
 

Zápis z kontroly záhrad v osade Lúčky I.

17/8/2019

zo dňa 8.8. 2019, závady boli zistené na parcelách (VS) číslo:

555, 602, 616, 572, 575

celý zápis

 
 

Výmena zámkov
Lúčky I.

17/8/2019

Dňa 26/8/2019 (pondelok) budú vymenené zámky na všetkých vstupných bránach so záhradkárskej
osady Lúčky I.

Prevzatie nového kľúča bude zabezpečené dňa 17. - 18. augusta (sobota, nedeľa)
od 10:00 do 12:00 hod.
v osadovom dome resp.telefonicky na t.č.

Jakubík Daniel, hospodár, 0910 393 959
Hrnčiarová Eva, ekonóm, 0905 973 789

 
 

Brigáda 17/8/2019

11/8/2019

V sobotu 17.8.2019 sa koná brigáda. Bude sa čistiť vodná nádrž od rias, ktoré sa vytvorili
vo vode. Riasy sa pri čerpaní vody dostávajú do sacieho potrubia a upchávajú
potrubie - nedá sa čerpať voda do zásobníkov v osadách Lúčky I. a Lúčky II.

V prípade, že nebude nádrž vyčistená - nebude voda na polievanie.

Zraz bude o 08,00 hod, pred čerpačkou vody v osade Lúčky II.

 
 

Brigáda 13. júl 2019

1/7/2019

stretneme sa pri čerpačke Lúčky II. o 8.00 hod.
 
 

Zápis z kontroly záhrad v osade Lúčky II.

28/6/2019

zo dňa 10.6. 2019, závady boli zistené na parcelách (VS) číslo:

12, 18, 70, 96, 130,162, 169, 173, 188, 208, 222

celý zápis

 
 

Brigáda 29. jún 2019

21/6/2019

stretneme sa pri čerpačke Lúčky II. o 8.00 hod.
 
 

Výsledky rozboru kvality vody v studničkách

17/6/2019

Boli vykonané rozbory vody v studničkách v lokalite Lúčky I. a Lúčky II. Na základe výsledkov sa voda pred priamou konzumáciu odporúča prevariť.

protokol Lúčky I
protokol Lúčky II.

 
 

Vytváranie skládok

11/6/2019

Aj takto si niektorí ľudia skrášľujú svoje okolie.
Pri hornej bráne si niekto "poodkladal" svoje veci.

Buďme ohľaduplný k našej prírode !!!

 
 

Brigáda 15. jún 2019

7/6/2019

stretneme sa pri čerpačke Lúčky II. o 8.00 hod.
 
 

Ponuka práce

17/5/2019

Hľadáme človeka na kosenie trávy spoločných priestorov, podrobnosti na t.č.
0905 983 797
 
 

Spúšťanie vody

6/4/2019

V najbližších dňoch dôjde k spúštaniu vodovodných rozvodov v zahradkárskej osade Lúčky I. a Lúčky II.

ŽIADAME VÁS ABY STE SI UZATVORILI VODOVODNÉ VENTILE NA PRÍPOJKÁCH !!!

 
 

Brigáda 13. apríl 2019

6/4/2019

stretneme sa pri čerpačke Lúčky II. o 8.00 hod.

Ďakujeme všetkým čo prišli.

 
 

Veľkokapacitné kontajnery

6/4/2019

26. až  27. apríl 2019

budú pristavené veľkokapacitné kontajnery na odpad po jarnom upratovaní.

Lokalita I. – na ceste popri záhradách
Lokalita II. – za hlavnou bránou – pri kríži

Kontajnery budú pristavované pravidelne na jar a na jeseň vždy po
skončení harmonogramu mesta. Do kontajnerov je zakázané hádzať elektronický a biologický odpad (konáre a listy).

 
  Rozpis povinných finančných úhrad

28/3/2019

Mnohí z Vás sa informujete ohľadom navýšenia sumy za neodpracovanú
brigádnickú hodinu. Cena sa navýšila s 5€ na 10€ prijatím uznesenia na výročnej členskej schôdzi dňa 6/4/2018. Toto uznesenie nájdete aj na stránke v sekcii "DOKUMENTY"
 
  Pozvánka na členskú schôdzu ZO SZZ

15/3/2019

Na základe stanov SZZ a pokynov ÚV SZZ zvoláva výbor ZO SZZ Lúčky členskú schôdzu, na ktorú Vás srdečne pozývame. Termín konania je stanovený na 5. apríla 2019 (piatok) o 15:30 hod. vo veľkej zasadačke MÚ, Námestie obetí komunizmu v Žiline. Prezentácia a výdaj známok bude od 15:00 do 15:30 vo vestibule pred zasadačkou.
 
  2018  
 
  Odkupovanie pozemkov realizované v roku 2016 Kúpnu zmluvu z roku 2016 nie je možné zapísať z dôvodu neexistujúcich
splnomocnení od ôsmych parciel. Vlastníci / užívatelia týchto parciel boli
vyzývaní aby splnomocnenia podpísali. Momentálne majú možnosť si na
t.č. 041 / 733 5928 katastrálneho úradu v Žiline dohodnúť osobné
stretnutie a kúpnu zmluvu podpísať.

Jedná sa o pozemky s variabilným symbolom č.:

015, 026, 027, 046, 085, 087, 094, 178
 
  Veľkokapacitné kontajnery 9. až  11. 11. 2018

budú pristavené veľkokapacitné kontajnery na odpad po jesennom upratovaní.

Lokalita I. – na ceste popri záhradách
Lokalita II. – za hlavnou bránou – pri kríži

Kontajnery budú pristavované pravidelne na jar a na jeseň vždy po
skončení harmonogramu mesta. Do kontajnerov je zakázané hádzať elektronický a biologický odpad (konáre a listy).

 
  Odstavenie vody Dňa 8/11/2018 bude vypustený a odkalený vodovodný systém v osade,
demontované sacie potrubia k čerpadlám, odvodnenie čerpadiel.
Povinnosťou každého člena ZO je otvoriť všetky ventile
a odvzdušniť potrubia
aby vytiekla všetka voda zo systému !!!
 
  Odstávka elektriky 4/9/2018 od 7:30 do 15:30 bude osada Lúčky I. a II. odstavená od elektrickej energie.
 
  OPATRENIE !!! Nedostatočnou starostlivosťou o spoločné priestory môže ísť o život - čítaj viac
 
  Brigáda Lúčky II.
21. júl 2018
stretnutie o 8:00 pri čerpačke vody
 
  Parkovanie Lúčky I.

Žiadame vlastníkov záhrad Lúčky I., ktorí parkujú pri hornej bráne na
"nimi zriadenom parkovisku na cudzom pozemku"
(plocha pre cca 14 motorových vozidiel), aby parkovali max. pozdĺžne cesty,
zaradený za sebou, resp.vedľa seba s minimálnym zásahom
na cudzí pozemok.
Vzniknutá situácia neprospieva jednaniam o prístupnosti a priechodnosti
cesty okolo záhradkárskej osady Lúčky I. s urbárskym spoločenstvom Trnové.

Ďakujeme.

 
  Zápis z kontroly záhrad Lúčky II

Zápis z kontroly záhrad v osade Lúčky II. zo dňa 18.5. 2018 - dokument

 
  Potraviny v Mojšovej Lúčke

Potraviny u Majky - otvaracie hodiny

pondelok 6:30 - 11:30 14:00 - 17:30
utorok 6:30 - 11:30 14:00 - 17:30
streda 6:30 - 11:30 14:00 - 17:30
štvrtok 6:30 - 11:30 14:00 - 17:30
piatok 6:30 - 11:30 14:00 - 17:30
sobota 7:00 - 12:00  
nedeľa zatvorené

kontakt: 0905 864 075, 0940 307 584

 
  Nové informácie k odkupovaniu pozemkov

Dňa 15.4.2018 sme dostali ponuku na odkúpenie pozemkov v záhradkárskej osade Lúčky II. za cenu

7,81 €/m2

Preto je potrebné napísať na GR SPF žiadosť o odkúpení pozemku, podľa priloženej tabuľky:

dokument Mojšova Lúčka - pdf
dokument Mojšova Lúčka - doc (word)
dokument Trnové - pdf
dokument Trnové - doc (word)
popis k dokumentu (návod)
čísla pozemkov (pdf)

RO SPF v Žiline vypracuje kúpne zmluvy (KZ)
(v nej bude uvedený pozemok-záhrada+pozemok pod stavbou/chatou) + spoločné priestory v osade ( 77,48 m2/na jednu záhradu).

Do KZ sa môže združovať viacero členov ZO /5, 10, 15, 20/.

Potom KZ pôjde do porady na GR SPF/Bratislava/, kde bude KZ schválená, potom na RO SPF /Žilina/ ju podpíšete a po vyplatení (lehota 60 dní) bude zavkladovaná do katastra.

Záleží len od nás kedy pozemky, ktoré sú majetkom SR v správe SPF, budú prevedené na našich členov ZO SZZ, Žilina-Lúčky II.

 
  Veľkokapacitné kontajnery

4. až  6. 5. 2018

budú pristavené veľkokapacitné kontajnery na odpad po jarnom upratovaní.

Lokalita I. – na ceste popri záhradách
Lokalita II. – za hlavnou bránou – pri kríži

Kontajnery budú pristavované pravidelne na jar a na jeseň vždy po
skončení harmonogramu mesta. Do kontajnerov je zakázané hádzať elektronický a biologický odpad (konáre a listy).

 
  Odkupovanie pozemkov 28/4/2018

Stretnutie ohľadom odkupovania pozemkov v osadovom domčeku o 10.00 hod.
Prosíme hlavne aby prišli tí čo chcú pomôcť v procese odkupovania, prípadne tí čo majú nejaké dôležité a podstatné informácie k danej téme.

 
  Brigáda 21. apríl 2018 stretneme sa pri osadovom domčeku o 8.00 hod.
 
  Výročná členská schôdza

Dňa 6.apríla 2018 o 15:30 hod. sa v aule Mestského úradu v Žiline
(Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina)
bude konať výročná členská schôdza SZZ ZO 28-21 Žilina Lúčky.

Použite bočný vchod.

Tešíme sa na Vás.

 
 

Žiadosť o odkúpenie pozemku

Január 2018
Žiadosť o odkúpenie pozemku adresujte na adresu v pravej hornej časti dokumentu. List posielajte doporučene. Bližšie informácie na t.č.0907 854 786

dokument Mojšova Lúčka - pdf
dokument Mojšova Lúčka - doc (word)
dokument Trnové - pdf
dokument Trnové - doc (word)

popis k dokumentu (návod)

čísla pozemkov (pdf)

 
  2017  
 
  Odstavenie vody

Dňa 25/10/2017 bol vypustený a odkalený vodovodný systém v osade,
demontované sacie potrubia k čerpadlám, odvodnenie čerpadiel.
Povinnosťou každého člena ZO je otvoriť všetky ventile
a odvzdušniť potrubia
aby vytiekla všetka voda zo systému !!!

 

  Brigáda 14. okt. 2017 stretneme sa pri čerpačke Lúčky II. o 8.00 hod.
 
  Veľkokapacitné kontajnery

Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v záhradkarskej osade
SZZ ZO 28 - 21 Žilina - Lúčky:

Lúčky I. 3 - 4. XI. 2017 (piatok / sobota)
kontajner bude pristavený v piatok po 15:00 hod.
na vjazde do osady (odbočka oproti HYZE)

Lúčky II. 3 - 4. XI. 2017 (piatok / sobota)
kontajner bude pristavený v piatok po 15:00 hod.
na vjazde do osady (vstupná brána nad školou)

V prípade potreby budú kontajnery vymenené za prázdne v sobotu.

UPOZORNENIE !!!

Do kontajnerov je prísne zakázané hádzať bioodpad zo záhradky
(konáre, tráva a iné), chemikálie (farby, riedidlá ...),
elektroniku (chladničky, TV ...), stavebnú suť.
V prípade, že vyhadzujete starý nabytok, skrine, postele, stoličky tak ich rozrúbte
aby sa ušetrilo miesto v kontajnery.

Nevyhadzujte odpad mimo kontajnera a udržujte čistotu v ich blízkosti.

Na dodržiavanie týchto ustanovení budú priebežne dohliadať členovia výboru.

 

 
  Brigáda 16. sept. 2017 stretneme sa pri čerpačke Lúčky II. o 8.00 hod.
 
  ŠPF - Informácia k odkupovaniu pozemkov

ŠPF Bratislava - oznámenie navrhovanej výšky kúpnej ceny - list

SZZ ZO 28-21 Žilina Lúčky - námietka voči navrhovanej kúpnej cene - list

SZZ ZO 28-21 Žilina Lúčky - doplnenie podania námietky - list

 
Zlatobyľ mení krajinu Neúnosné premnoženie inváznych druhov zlatobyle kanadskej a obrovskej sa stalo vážnou ekologickou hrozbou - viac info
 
Brigáda 2. sept. 2017 stretneme sa pri čerpačke Lúčky II. o 8.00 hod.
 
  voda v studníčke
18.júl 2017
Na základe rozboru chemicko - biologickej analýzy je Voda zo studničky pitná len po prevarení.
 
druh baktérie nález
analýza
povolené
množstvo
spôsobilosť poznámka
koliformné bakt. 24 0 nevyhovuje lokálne znečistenie
Enteroky 2 0 nevyhovuje lokálne znečistenie

K znečisteniu vody v studničke dochádza porušovaním Zákona č.364/2004 Z.z. a jeho následných noviel tzv. "vodný zákon". V zmysle uvedeného zákona pristúpime ku kontrole dodržiavania jeho predpisov v spolupráci s odborom starostlivosti o životné prostredie.

 

Brigáda 8. júl 2017 stretneme sa pri osadovom domčeku o 8.00 hod.
 
 
Brigáda 6. máj 2017 stretneme sa pri osadovom domčeku o 8.00 hod. Prineste si lopaty a čižmy.
     
 
© 2017 / Vsetky práva vyhradené SZZ ZO 28 - 21 Žilina Lúčky